Google
Disgyblion
Cartref
Gwybodaeth Ysgol
Rhieni / Gofalwyr 
Llywodraethwyr
Argoed High School

Tel: 01352 756414     Fax: 01352 750798

Email: contact@argoedhs.co.uk

Bryn Road

Bryn-y-baal

Mold

Flintshire

CH7 6RY

Ysgol Uwchradd Argoed
Adrannau

Anti-Bullying Policy

Polisi Gwrth-Fwlio

Attendance Policy

Polisi Presenoldeb

Complaints Policy

Polisi Cwynion

Child Protection Policy

Polisi Amddiffyn Plant

Code of Conduct for Parents

Cod Ymddygiad i Rieni

Behaviour for Learning

Ymddygiad Dysgu

Home School Agreement

Cytundeb Cartrefac Ysgol
Policies

Homework Policy

Homework Timetable

Charging Policy

Strategic Equality Plan

Healthcare Needs Policy